Nákup zboží

V levém sloupci si zvolte kliknutím kategorii zboží, kterou si chcete prohlédnout. V galerii produktů si zvolte produkt, který Vás zajímá - kliknutím na tento produkt otevřete jeho detail. Pro nákup vybraného zboží je nutné produkt přidat do nákupního košíku. V detailním náhledu produktu naleznete tlačítko "Přidat zboží do košíku" či „Koupit", pomocí kterého zboží přidáte do košíků. Po přidání všech vámi vybraných produktů klikněte na položku nákupní košík a zkontrolujte jeho obsah. Poté v nákupním košíku klikněte na tlačítko Objednat a vyplňte údaje potřebné pro odeslání objednávky.

Registrace uživatele

Pro nákup a objednání zboží nemusí být uživatel registrovaný, jen při objednávce vyplnit dodací údaje. Registrovaní uživatelé po přihlášení nemusí znovu či při dalším nákupu vyplňovat dodací údaje do objednávky. Pro registraci klikněte na odkaz Přihlásit se / registrovat. Následně je třeba vyplnit registrační formulář, přičemž se všechny informace vepisují do příslušných kolonek. Po zadání všech potřebných informací stiskněte tlačítko Zaregistrovat se. Zadáte-li nějaké údaje špatně nebo nevyplníte-li povinné položky, zobrazí se formulář znovu a budete požádáni o opravu těchto údajů. Po úspěšném absolvování výše uvedeného se stáváte registrovaným zákazníkem. Při příštím nákupu již nemusíte nic vyplňovat - stačí se pouze přihlásit - zadat Váš e-mail a heslo.

Provozovatel

Internetový obchod provozuje Radek Šula se sídlem: Cotkytle 110, PSČ 56132.

IČ: 01799771, DIČ: CZ7511285771 (dále jen provozovatel).

Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, které získá od svých zákazníků, nebude sdělovat třetím osobám a bude je využívat výlučně pro potřebu obchodního styku se svými zákazníky v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Současně se provozovatel zavazuje na žádost registrovaného uživatele provést vymazání jeho registrovaných údajů.

Objednávka

Upřednostňujeme písemné objednávky (tedy generované e-shopem, popřípadě zaslané e-mailem). Objednávka musí obsahovat: dodací adresu (popřípadě i fakturační adresu, je-li odlišná od dodací adresy), telefonický kontakt na adresáta a v případě firemního objednání zboží musí objednávka obsahovat i IČ a DIČ. Nebude-li kontakt na objednavatele úplný, objednávku nemůžeme akceptovat z důvodu neúplné adresy pro zaslání zboží.

Termín dodání

Obvyklý termín dodání je 1 až 5 pracovních dnů. Zboží, které je skladem bude expedováno v nejkratším možném termínu, nejčastěji do 24h. U zboží, které není ihned skladem nebo u zboží jehož charakter si vyžaduje delší čas přípravy před expedicí je přibližná lhůta dodání 1 týden.

Doprava a cena dopravy

K osobnímu odběru budete vyzváni emailem, jakmile bude zboží připraveno k odběru. Dopravu zboží ke kupujícímu zajišťuje prodávající, a to jen na území ČR a SK. Cena dopravy se liší podle způsobu dopravy; dopravu si každý kupující zvolí při zadávání objednávky. Ceník a způsoby dopravy jsou uvedeny ve formuláři objednávky.

Kontrola zásilky při převzetí od přepravní služby

I přesto, že se snažíme všechny zásilky maximálně ochránit proti poškození při přepravě, nemůžeme stoprocentně vyloučit poškození balíku. Z tohoto důvodu doporučujeme při převzetí překontrolovat stav zásilky (počet balíků, poškození krabice, atd.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Odmítnutí zásilky je nutné telefonicky oznámit prodávajícímu na telefonním čísle +420 723 716 300. Skrytou vadu zásilky (zboží je nekompletní nebo poškozené) zjištěnou po převzetí je zákazník povinen oznámit dopravci bez zbytečného odkladu a vyžádat si sepsání zápisu o škodě. Pro rychlé vyřízení škodní události je nutné zápis o škodě zaslat prodávajícímu na e-mail info@dentalpro.cz.

Dopravce má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztráty zásilky. Z těchto důvodů nesmí zákazník s poškozenou zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal, ve kterém mu byla poškozená zásilka doručena.

Úhrada za zboží

Zboží na dobírku: V případě dodání zboží "Na dobírku", je úhrada v hotovosti zaplacena přímo přepravci.

Platba předem na účet: Ve speciálních případech může být požadována částečná nebo úplná úhrada předem, popřípadě i jinak dle dohody. Dle vystavené proforma faktury, která vám bude zaslána emailem.

Při osobním odběru v kamenném obchodě/provozovně: Zboží zaplatíte hotově.

Záruka na zboží

Na dodávané výrobky je poskytována záruka 24 měsíců. Délka záruční doby pro jednotlivé výrobky je vždy uvedena na faktuře nebo prodejním dokladu. Záruka se vztahuje na vady materiálu nebo technické vady vzniklé při výrobě zařízení. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením. Záruka se rovněž nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním ani na spotřební materiál. Záruka se také nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozováním v extrémních neobvyklých podmínkách.

Reklamace

Reklamace se řídí Obchodním zákoníkem, Občanským zákoníkem a Zákonem na ochranu spotřebitelů. Právo z odpovědnosti se uplatňuje v provozovně provozovatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

Provozovatel doporučuje následující postup pro rychlé vyřízení reklamace:

·         dodání faktury nebo dokladu o hotovostním nákupu, na kterém je reklamované zboží uvedeno a odsouhlaseno

·         při zaslání reklamovaného zboží k provozovateli prostřednictvím dopravce je nutné zboží zabalit do vhodného obalu (nejlépe původního), tak aby nedošlo k poškození v průběhu přepravy, pokud k poškození dojde v průběhu přepravy a dopravce v následném reklamačním řízení zamítne reklamaci z důvodu nevhodného přepravního obalu, nese kupující plnou odpovědnost za způsobenou škodu, v těchto případech vrací provozovatel zboží zpět kupujícímu, pokud se nedohodnou jinak, například na provedení smluvní opravy

·         zboží předat v úplném stavu včetně dokladů a ostatního příslušenství, tak aby bylo možné ověřit funkčnost a umožnit tak opravu

·         přiložení detailního popisu závady a četnost výskytu

·         uvedení kontaktních údajů kupujícího - adresa, telefon, email

V případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má zákazník právo na jeho opravu, výměnu nebo vrácení peněz dle účtované ceny zboží. V takovém případě zboží zabalte dle výše uvedených pokynů a zašlete obyčejnou případně pojištěnou zásilku na adresu provozovny provozovatele. Následně bude reklamace posouzena a dále řešena. Záruční doba se prodlužuje o dobu vyřizování reklamace, v případě nahrazení výrobku novým výrobkem, začíná běžet záruční doba nová. V případě neuznání reklamace bude zákazníkovi zasláno reklamované zboží zpět na jeho adresu, případně bude domluven jiný způsob řešení.

Dotazy ohledně reklamace zboží můžete posílat na email info@dentalpro.cz nebo vám budou zodpovězeny na telefonním čísle +420 723 716 300

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení od kupní smlouvy se řídí zákonem č. 47/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník).

V souladu s výše uvedeným zákonem má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (rozhodující je datum odeslání). Toto právo se vztahuje pouze na fyzické osoby. Do této garance nejsou započítány náklady spojené s dopravou a expediční poplatky. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, zašlete jej zpět na příslušnou adresu provozovatele. Zboží musí být řádně zabalené, nepoškozené, kompletní (včetně veškerého příslušenství) a vybaveno originálním dokladem o koupi.

Zboží je vhodné zasílat doporučeně a pojištěné. Zboží nezasílejte na dobírku, takto zaslané zboží nebude přijato. Při splnění všech výše uvedených podmínek provedeme bankovním převodem na Váš účet úhradu příslušné částky za vrácené zboží a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodržení všech podmínek pro vrácení zboží se termín úhrady prodlužuje o dobu, než budou podmínky splněny.

V případě nesplnění výše uvedených podmínek nebude přistoupeno k odstoupení od smlouvy a zboží bude zasláno na náklady odesílajícího zpět.

Platnost údajů, ceny

Veškeré ceny zboží uváděné na stránkách www.dentalpro.cz jsou garantované. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím osobám za případné škody, vzniklé opožděným dodáním zboží nebo nedodáním zboží.

Platnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky se vztahují na obchodní případy realizované využitím internetového obchodu www.dentalpro.cz . Tyto obchodní podmínky jsou platné od 23.7.2013 do odvolání.